Εορταστικό Πρόγραμμα Λειτουργίας Box

Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 17:30-20:30 Open Gym Τρίτη 25 Δεκεμβρίου Κλειστά Τετάρτη 26 Δεκεμβρίου Κλειστά Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 17:30-18:30, 18:30-19:30, 19:30-20:30 Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 17:30-18:30, 18:30-19:30, 19:30-20:30 Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 17:30-20:30 Open Gym Τρίτη 1 Ιανουαρίου Κλειστά Τετάρτη 2 Ιανουαρίου Κλειστά Πέμπτη 3 Ιανουαρίου 17:30-18:30, 18:30-19:30, 19:30-20:30 Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 17:30-18:30, 18:30-19:30, 19:30-20:30 Απο την Δευτέρα […]

Ενημερωθείτε για το νέο μας πρόγραμμα στον παρακάτω πίνακα

STRENGTH BOX SERRES TIMETABLE MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY 16:00 Weightlifting 16:30 Wod  Wod  Wod 17:30 Wod – Intro Wod Wod – Intro Wod Wod – Intro Cardio & Bodyweight 18:30 Wod – Intro Wod Wod – Intro Wod Wod – Intro 19:30 Callisthenics Functional Bodybuilding 6 Pack Gymnastics Callisthenics 20:30 Wod Wod Kettlebells – Wod Wod Wod 21:30 Wod Wod Wod – Workout of the day, […]

Πληροφορίες Σεμιναρίου Ενόργανης Γυμναστικής

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί αυτή την Κυριακή στις 30 Απριλίου, από τον κύριο Κοσμίδη Θανάση και θα ξεκινήσει στη 13:00 μ.μ. και θα τελειώσει στις 18:00. Όλοι οι συμμετέχοντες μετά το τέλος του σεμιναρίου θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.