Πρόγραμμα λειτουργίας απο την Δευτέρα 20/8

Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή –     18:30-19:30, 19:30-20:30, 20:30-21:30

Τρίτη και Πέμπτη –    19:00-20:00, 20:00-21:00, 21:15-22:15

Post Author: Coach