Πρόγραμμα λειτουργίας 18-23

Επανερχόμαστε δυναμικά αυτή την εβδομάδα!
Τρίτη: 19:00-20:00, 20:00-21:00, 21:30-22:30
Τετάρτη: 12:00-13:00, 19:00-20:00, 20:00-21:00, 21:30-22:30
Πέμπτη: 19:00-20:00, 20:00-21:00, 21:30-22:30
Παρασκευή: 12:00-13:00, 19:00-20:00, 20:00-21:00, 21:30-22:30
Σάββατο: 17:00-18:00

Post Author: Coach