Τι είναι το Crossfit

Το Crossfit είναι ένας συνδυασμός προπονητικών ασκήσεων και μεθόδων που εκτελούνται μέσα από προγράμματα υψηλής έντασης και μικρής διάρκειας.

Πρωτοεμφανίστηκε το 1995 στην Αμερική, όταν ο ιδρυτής του, Greg Glassman άνοιξε το πρώτο γυμναστήριο Crossfit στην Καλιφόρνια. Σήμερα υπολογίζεται ότι λειτουργούν περισσότερα από 7500 Crossfit Boxes παγκοσμίως.

Αυτό που κάνει το Crossfit ξεχωριστό είναι το γεγονός ότι πέραν της μεγάλης ποικιλίας των ασκήσεων που περιλαμβάνει, όπως ασκήσεις βασικής γυμναστικής (ασκήσεις εδάφους, μονόζυγο, κρίκοι), ασκήσεων συναρμογής και κινητικών δεξιοτήτων (διπλά σχοινάκια), άρσεων ολυμπιακών βαρών, κωπηλασίας, ρίψεων (medicine balls), βαλλιστικών (kettlebells) και πλειομετρικών (jump-boxes), είναι ότι ο κάθε αθλούμενος αποτελεί μέλος μιας κοινότητας που έχει ως βασικό της χαρακτηριστικό της το κίνητρο και την ομαδικότητα.

Σημείο αναφοράς είναι το πρόγραμμα της ημέρας (WOD – Workout of the Day), το οποίο εκτελείται σε υπομέγιστες και μέγιστες εντάσεις και είναι ίδιο για όλους τους ασκούμενους. Ο συνολικός χρόνος άσκησης δεν υπερβαίνει την 1 ώρα, και περιλαμβάνει  το ζέσταμα, την εκμάθηση δεξιοτήτων, το WOD, καθώς και τις διατάσεις στο τέλος του κάθε προγράμματος.

Δεν έχει σημασία το προπονητικό σας επίπεδο για να ολοκληρώσετε ένα πρόγραμμα Crossfit. Αυτό επιτυγχάνεται με το σχεδιασμό της κάθε προπόνησης στα μέτρα και τις δυνατότητες του κάθε ασκούμενου. Αυτό δεν σημαίνει πως ο κάθε ασκούμενος θα εκτελεί διαφορετικό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα είναι κοινό για όλους, όμως ανάλογα με τις δυνατότητες του καθενός ρυθμίζεται η επιβάρυνση και η ένταση που θα ακολουθήσει.

Το πρόγραμμα προπόνησης Crossfit καθώς και οι ασκήσεις που περιλαμβάνει επιλέγονται και σχεδιάζονται για ένα συγκεκριμένο σκοπό, τη μεγιστοποίηση της φυσικής κατάστασης με την βελτίωση των 10 γενικών σωματικών δεξιοτήτων. Αυτές οι δεξιότητες περιλαμβάνουν την καρδιοαναπνευστική αντοχή, την μυϊκή αντοχή, την μυϊκή δύναμη, την ταχύτητα, την ευκαμψία, την ισχύ, την ευκινησία, την ισορροπία, την ακρίβεια και τον συντονισμό.

Για παράδειγμα, το Crossfit χρησιμοποιεί το τρέξιμο για τη βελτίωση της καρδιοαναπνευστικής αντοχής μαζί με ασκήσεις της άρσης βαρών όπως είναι τα καθίσματα με μπάρα για τη βελτίωση της δύναμης. Είναι πιθανόν για έναν αρχάριο που ακολουθεί το πρόγραμμα να παρατηρήσει σημαντικά οφέλη σε μόλις δύο με τρεις εβδομάδες προπόνησης. Παρόλο που οι ασκούμενοι μπορεί να παρουσιάσουν σημαντικές αλλαγές στο επίπεδο της φυσικής τους κατάστασης μέσα σε λίγες εβδομάδες, το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να βελτιώσουμε και να χτίσουμε μια ζωή με υγεία και ευεξία. Η βελτίωση και των 10 σωματικών δεξιοτήτων στο μέγιστο δυνατό δεν γίνεται να επιτευχθεί σε χρονικό διάστημα μόλις μερικών εβδομάδων, αντ ‘αυτού, χρειάζεται μακροπρόθεσμη δέσμευση και αφοσίωση για την επίτευξη του στόχου.

Post Author: Coach